avalehele

Pulmad ja peod


Perekool


Anti Einpaul


In EnglishUUS INFO: Gordoni perekool Tartus 2014

- Tartus pühapäevaõhtuti kell 15.00-18.15 alates 5. jaanuarist

Koolituse toimumise kuupäevad

Tartus:
5.,12.,19.,26. jaanuaril
2.,9.,16.,23. veebruaril

Koht:
kesklinnas, täpsustub, teatan registreerunutele

Registreerumise info on siin lehe allotsas, avaneb, kui klõpsad siia!.
======================Hea lapsevanem,
Kas oled mõnikord lastega suheldes tundnud, et mõistus on otsas?
Kas oled mõnikord oma jonniva lapse peale tulivihaseks saanud?
Kas oled tundnud, et kõik kodutööd on sinu peal ja ei huvita mitte kedagi peale sinu enda?
Kas oled kohelnud oma last kord rangelt, siis jälle talle kõike lubanud ja tundnud ennast kehvasti mõlemi variandi puhul?
Kui leidsid siit midagi tuttavat, siis ehk suudab Perekool anda sulle nii mõnegi võtme lahenduste juurde.

Gordoni Perekoolis õpitakse ennast ja last paremini mõistma ning muutma peresuhteid avatumaks ja lähedasemaks. Koos vaadeldakse erinevaid probleeme perekonnaliikmete omavahelises suhtlemises ning harjutatakse kuulamis-, väljendus- ja erinevaid suhtlemisoskusi. Perekoolis õpitakse praktilise harjutamise, rollimängude, kogemuse analüüsi, lühiloengute ja professionaalselt juhitud rühmatööde ning arutelude abil. Perekool toimub 12 kuni 16 osalejaga grupis, et oleks tagatud kogemuste mitmekesisus, kuid samas ka piisav tähelepanu igale osalejale.


Kõik algas sellest, et osalesin ise 2006. aasta kevadel Gordoni perekooli kursusel ja leidsin, et see on üks parimaid asju, mis mu elus peale abiellumist on juhtunud – see andis nii palju kasulikke praktilisi näpunäiteid, kuidas elada nii, et saaks oma elu ja suhetega võimalikult palju rahul olla. See kõlab küll veidi "ameerika unelma" moodi, aga ega ma väga ei liialda ka. Muidugi pole tegu mingi võluvitsa või imerohuga, aga täiesti toimiv ja terviklik on see meetod, mida Thomas Gordon 45 aasta jooksul välja töötas ning sellega tegelemine annab üllatavaid toredaid tulemusi suhetes oma lähedastega.

Tsiteerin sinamina.ee-d:
Tegemist on praktilise kursusega, kus õpetatakse inimesi paremini mõistma oma suhteid ümbritsevatega, eelkõige lastega, ja neid soovitavas suunas kujundama ilma seejuures võimu ja vägivalda kasutamata.

Nagu ma eespool nimetasin, on tegu ühe parima asjaga, mis mu elus on juhtunud. Osaledes ise kursusel tekkis mul soov saadud kogemust teistega jagada.
Samuti on mul tunne, et kõige parema positiivse mõju oma lähisuhetele saan siis, kui selle teemaga väga tihedalt tegelen – ning mis oleks selleks veel parem kui oma kogemuste edasiandmine teistele huvilistele :) Nii et ega ma siis ka päris ilma omakasule mõtlemata väljas ei ole ;)

Nii saigi minust aastal 2006, kui mu teine tütar oli parajasti saanud üheaastaseks, Gordoni perekooli koolitaja. 2009.a kevadel omandasin ka täiendava väljaõppe, et viia läbi perekeskuse Sina ja Mina ettevalmistatud "Gordoni perekooli 2. astme treeninguid" - mis sisaldavad süvendatult kõiki neid teemasid, mille kohta perekooli läbijad Eestis on tavapäraselt arvanud, et neid võiks pikemalt ja põhjalikumalt käsitleda.

Tänaseks olen eest vedanud juba täitsa mitut Gordoni perekooli alustajate ja edasijõudnute gruppi:
1. 2007.a kevadel,
2. 2007.a sügisel,
3. 2008.a sügisel (isade rühm!),
4. 2009.a talvel,
5. 2009.a sügisel Jõgeval,
6. 2010.a kevadel Jõgeval 2. astme koolitus,
7. 2011.a sügisel,
8. 2012.a talvel,
9. 2012.a kevadel 2. astme koolitus,
10. 2012.-2013. talvel,
11. 2013.a kevadel 2. astme koolitus,
12. 2013.a sügisel

Kõik see on mu meelest jätkuvalt väga vahva, kasulik ja inspireeriv :)


Dr Thomas Gordon on olnud kolmekordne Nobeli preemia nominent.
Tiia Kõnnussaar ("Pere ja Kodu" kauaaegne peatoimetaja) on kirjutanud nii: "Thomas Gordonit võib julgelt nimetada inimeseks, kes on muutnud ajalugu. Tema elutöö viljade mõjul on muutunud arusaamad peresuhetest ja laste kasvatamisest mitte ainult Ameerikas, vaid Eestiski."
Gordon alustas USA-s 1950. aastal äri-, tööstus- ja valitsusorganisatsioonidele juhtimisalaste koolituste korraldamisega ning avastas siis tosin aastaid hiljem, et kasutades neidsamu väljatöötatud lahendusi peresuhetes võib saavutada sama silmapaistvaid muutusi inimeste (ja sh muidugi ka laste) käitumistes, nagu tema meetodi järgimine andis organisatsioonides, kus seda rakendati.

Tema meetodi keskseteks märksõnadeks on vastastikune lugupidamine, aktiivne kuulamine, adekvaatne enesekehtestamine ja võit-võit konfliktilahendused.
Need mõisted ei jää paljalt sõnadeks, tegu on väga põhjalikult läbitöötatud igapäevaelus rakendatavate käitumisviisidega, millega tutvumiseks ja harjutamiseks on proovitud paljusid erinevaid viise. Tänaseks on praktilisi oskusi õpetavast Gordoni perekoolist viimase 40 aasta jooksul rahuloluga osa võtnud miljonid lapsevanemad vähemalt 43 riigis.
Samas rõhutab Gordon ise: "Erioskuste ja –võtete õpetamisele lisaks on need kursused mõeldud selleks, et anda koolitusel osalejatele täiesti teistsugune mudel laste ja noortega suhtlemiseks, teistsugune roll nendes suhetes, teistsugune juhtimisstiil, teistsugune suhetes olemise viis."
- Perekool on vanemate suhtlemistreening, mis õpetab vanemale, kuidas läheneda või taastada sidet oma lapsega ning lahendama peretülisid võitja-võitja meetodil.
- Perekool õpetab vanemaid seisma oma vajaduste ja arvamuste eest sellisel viisil, et ka laps saaks seista oma vajaduste ja arvamuste eest ning tunneks ennast väärikana.
- Perekool rõhutab karistuse negatiivseid tagajärgi ja ebaefektiivsust ning annab sellele toimivad alternatiivid.
- Üle 60 teadusliku uuringu on leidnud, et Perekooli tagajärjel tõuseb laste enesehinnang ja loovus, õpetajate hinnangul paraneb laste käitumine ja vastutustunne, vanemad muutuvad demokraatlikumaks ja peresuhted paranevad oluliselt.
- Perekool õpetab aktiivset kuulamist, selget eneseväljendust, suhtlemistõkete vältimist ning võitja-võitja konfliktilahendust. Kõik need meetodid on aktiivses kasutuses suhtlemistreeningutel ja on edukalt rakenduses ka ärikoolituses.

Gordoni perekooli keskuseks on Gordon Training International (gordontraining.com) Californias, volitatud esindajatega enam kui kahekümnes riigis üle maailma.
Eestis on nende ametlikuks esindajaks alates 2004. aasta juulist Perekoolitusühing Sina ja Mina (sinamina.ee).

Ülevaade koolituse 8 kohtumise päevakordadest on lugeda siin.

Vaata inimeste jäetud tagasisidet Gordoni perekoolile SIIT sinamina.ee lehelt

Artikkel Postimehe Koolituse Extras 24.05.2011 avaneb siit: Anti Einpaul: "Perekoolitus toob perre meelerahu"

Artikkel ajalehes "Eesti kirik" 25.01.2012 avaneb siit: "Perekool aitab luua õnnelikke suhteid"

Artikkel ajalehes "Tartu Ekspress" 6.09.2012 avaneb siit: "Juustuga või juustuta?"


Registreerumiseks Gordoni perekooli gruppi tasu ettemaksuna 15.- € Anti Einpauli pangakontole EE947700771000957220 LHV pangas, märkides seletuseks: "GP osaleja(te) nime(d)". Samas palun saada e-kiri oma nime(de), kontakttelefoni ja e-maili aadressiga mulle e-posti perekool@anti.ee.

Ülejäänud osalustasu tuleb tasuda hiljemalt esimesel koolituspäeval.
Maksegraafiku muutmise soovi korral võime seda arutada küll.

Grupi komplekteerimisel võetakse aluseks ettemaksu laekumise järjekord. Kohtade arv grupis on kuni 16 inimest. Kui registreerumise tähtajaks on perekooli registreerunuid vähem kui 12 inimest ühte gruppi ning koolitus peaks seetõttu jääma toimumata, siis kannan laekunud summad tagasi arvetele, kust need laekusid, esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui nädala jooksul pärast registreerumise tähtaega.

Mul on heameel, kui aitate infot koolituse kohta levitada, jagades nt FB sündmuse linki siit


Hind
====


Gordoni perekooli kursused kestavad kokku 24 astronoomilist tundi (8 nädalal 3 tundi).
Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.
Koolituse läbinud saavad tunnistuse ja soovi korral ainepunkti.
Eraisikutel on võimalik koolituseks makstud summa liita juurde oma tuludeklaratsiooni tulumaksuvabastuse summale = saada riigilt 20% ehk tulumaksu suurune osa tagasi.

Koolituse hind on
165 € ühele osalejale ja
295 € kahele osalejale.
Th Gordon: "Koolituse läbinud inimesed avastavad end rääkimas uut, mittevõimukat keelt, heitnud kõrvale selle võimu keele, mida täiskasvanu ja lapse vahelistes suhetes üleüldiselt pruugitakse. /…/ Kursuse lõpetanud astuvad lastevanemate ja õpetajatena täiesti uude rolli, mittevõimukasse rolli, mida võib iseloomustada sõnadega nagu sõber, abistaja, vahendaja, konsultant, kuulaja, probleemilahendaja, osaleja, läbirääkija, aitaja, tugiisik".
Anti Einpaul   tel: +372 510 6176   e-post: perekool@anti.ee